Osnovne merilne tehnike / Glavič
(OMT)

Teorija se mora preverjati v praksi. Pri tem predmetu se boš prvič srečal z redom v laboratoriju, z merilnimi instrumenti in izdelavo poročil o meritvah.