UIT1
(UIT1)

Tole je modul Uporaba IKT pri poslovanju. Namenjen je dvigu informacijske pismenosti - uporaba računalnika v vsakdanjem življenju in delu. V tem vrtičku so (in bodo sproti) predvsem dodatna gradiva in testi za preverjanje in utrjevanje znanja.
Uživajte!