Poslovni tuji jezik, angleški/ Javornik
(PTJ-ang/ Javornik)

Poslovni tuji jezik, angleški