Enosmerni in izmenični tokokrogi 1 / Glavič
(EIT 1)


Pri predmetu obravnavamo zakonitosti enostavih enosmernih in izmeničnih tokokrogov ter lastnosti elektrostatičnega in magnetnega polja.