• Predstavitev in pomoč za profesorje in razrednike pri uporabi nove elektronske redovalnice.
    Samovpis